ETICAT, Societat Cooperativa Catalana Limitada

ESTATUTS    CAPITAL FUNDACIONAL    DESPESES FUNDACIONALS     DATA DE FUNDACIÓ    LÍNIES D'ACCIÓ

Eticat, Societat Cooperativa Catalana Limitada: Finances europees cooperatives -Cooperativa en constitució-

Qué vol ser ETICAT, Sccl?

Un nom alternatiu per aquesta nova Cooperativa: FINANCES ESTRATÈGIQUES, Sccl

Quins orígens té la futura Cooperativa ETICAT?

Quan es fundarà la Cooperativa ETICAT?

Qui promociona la Cooperativa ETICAT?

Amb quins socis internacionals neix la Cooperativa ETICAT?

Quins objectius té la Cooperativa ETICAT?

La Cooperativa ETICAT neix per bastir el nou BANC ÉTIC i COOPERATIU amb seu la Lituània.

ETICAT neix essencialment com Cooperativa de Consum, Cooperativa de Serveis i Cooperativa de Primer Grau, germana de la croata Zadruga za Èticno Financiranje www.ZEF.hr per bastir el nou BANC èTIC COOPERATIU i EUROPEU amb seu legal a Lituània que volem desenvolupar perquè operi en favor de les classes baixa i mitjana de Catalunya.

ETICAT, en el curt termini tamb¬eacute; vol implantar a Catalunya una TARGETA DE DÈBIT DE PREPAGAMENT que es vincularà amb ONGs i possiblement amb alguna organització independentista.

Copiem a Catalunya el model d'èxit seguit pels nostres col-legues belgues de www.NewB.coop

Un nom alternatiu per aquesta nova Cooperativa: FINANCES ESTRATÈGIQUES, Sccl

Tenim dos noms reservats per decidir com anomenem la nova Cooperativa:

FINANCES ESTRATÈGIQUES, Sccl www.financesestrategiques.cat

ETICAT, Sccl www.eticat.cat

En les primeres enquestes que hem fet, la denominació ETICAT és la preferida, amb molta diferència

Quins orígens té la futura Cooperativa ETICAT?

Tenim al darrere un recorregut significatiu, tant en el territori català com en l'àmbit internacional.

Venim amb l'experiència de l'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit.
Aquesta entitat va iniciar unes etapes de reflexió i investigació sobre les possibilitats de bastir a Catalunya una COOPERATIVA DE CRÈDIT que mirés de revertir la pèrdua de les nou caixes d'estalvi catalanes miserablement desaparegudes.

Venim també de l'enorme experiència acumulada havent fundat la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, sccl i haver viscut l'entrebanc que alguns socis amb vinculació directa amb la política de partit haguessin malmès l'esperit integrador, transversal ...i en el fons d'esquerres amb el que es va fundar aquesta cooperativa.

Per contra: Mentre en l'àmbit català hem sofert hostigaments i comportaments indignes, podem informar que a escala internacional, hem estat acollits amablement per:

La cúpula directiva de Crédit Coopératif, www.creditcooperatif.coop que ens va rebre a París, proposant-nos des d'un bell inici un recorregut internacional.

La Federació Europea de Banca Ètica i Alternativa www.FEBEA.org els qui ens han convidat a les trobades anyals.

Tenim contactes amb la Global Alliance for Banking on Values www.GABV.org

Tenim l'ajut i assessorament de l'extraordinària Cooperativa Quebequesa “Caisse d'economie solidaire DESJARDINS”

Quan es fundarà la Cooperativa ETICAT?

A juny del 2020 podem informar que estem a les portes de l'Assemble Fundacional: Tenim l'esborrany d'estatuts ja al 99%

Volem celebrar aquesta Assemblea a la Sala d'Actes de la Cambra de Comerç de Barcelona un dissabte al mati.

Cal assegurar que a aquesta Assemblea hi podrem aplegar un capital fundacional mínim imprescindible de € 3,000 i un nombre de socis assumible, en les actuals limitaicions.

Estem treballant també amb la Cooperativa croata www.ZEF.hr Per coordinar el desenvolupament del BANC ÈTIC, COOPERATIU I EUROPEU, que és l'objectiu essencial d'ETICAT

Qui promociona la Cooperativa ETICAT?

L'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit www.CaixaCatalana.cat és l'encarregada de la fundació de la Cooperativa ETICAT

Amb quins socis internacionals neix la Cooperativa ETICAT?

Podem informar clarament:

ETICAT neix agermanada amb la Zadruga za Èticno Financiranje www.ZEF.hr que és la cooperativa més important de Croàcia

ETICAT neix com Cooperativa de PRIMER GRAU, per agermanar-se amb altres cooperatives també de primer grau (Cadascuna a un país europeu)

ETICAT neix per aplegar a Catalunya el CAPITAL FUNDACIONAL necessari per arribar a disposar de la Llicència Bancària

En un curt termini ETICAT implantarà una TARGETA DE DÈBIT DE PREPAGAMENT

Quins objectius té la Cooperativa ETICAT?

En el mitjà termini: Portar a Catalunya els serveis bancaris per les classes baixa i mitjana de Catalunya via el BANC COOPERATIU ÈTIC i EUROPEU amb seu a Lituània

En el curt termini:

Iniciar un circuit de captació de recursos dels socis per finançar projectes productius

Intermediar en un “FONS INVERSOR CATALANISTA”, permetent que les economies modestes catalanes puguin també invertir en sectors i empreses compromeses amb Catalunya

Començar a treballar com futur BANC DE LA CULTURA de Catalunya

contacte [arroba] eticat.cat - @europees - teléfons: 933 17 19 29 / 651 686 500 - Rbla Sta Mònica, 10 1r pis (Espai CADCI) 08002 - Barcelona