ETICAT, Societat Cooperativa Catalana Limitada

ESTATUTS    CAPITAL FUNDACIONAL    DESPESES FUNDACIONALS     DATA DE FUNDACIÓ    LÍNIES D'ACCIÓ

QUINES SÓN LES LÍNIES D'ACCIÓ DE LA COOPERATIVA ETICAT?

Canalitzar fons, cap a Catalunya:

A fons perdut: Per entitats benèfiques
A retornar, en condicions preferents (Per projectes de caire social i integrador)

TARGETA DE DÈBIT DE PREPAGAMENT, en dues línies:

Una de política catalanista
Una amb implicació social

Naixem, en el mitjà termini, per portar a Catalunya el nou BANC ÈTIC, COOPERATIU I EUROPEU amb seu legal a Lituània.

web en cobnstrucció